توضیحات و ویژگی ها

واشرى است از جنس نسوز كه بين بلوك وسر سيلندر قرار گرفته وعمل ابندى وكمپرس راانجام مى دهد زخامت اين واشر در اطراف اتاق احتراق بيشتر است.

كاراى واشر سرسيلندر چيست؟

برخى از واشر سرسيلندرها از جنس مس وپنبه نسوز(ازبست)هستندكه باعث ميشود از محل اتصال سر سيلندرهيچ گونه مايعى عبور نكند.

علت سوختن واشر سر سيلندر چيست؟

علت سوختن واشر سر سيلندر عبارت است از تاب داشتن سر سيلندر تركيدن سر سيلندر شل بودن پيچ هاى سر شيلندر سيلندر گرم كردن بيش از اندازه موتور وناميزان بستن پيچ هاى ان

واشر سر سيلندر چند نوع است؟

١. لايه اى از الياژ الومينيوم و كرم.

٢ لا يه اى از فلزات نرم وپنبه نسوز.

٣ لا يه اى از لايه هاى مسى به خاطر نرمى ان وبهتر شدن عمل ابندى مقوا يا پنبه نسوز براى مقاومت در مقابل حرارت زياد.

٤ لايه فولادى براى مقاومت زيادتر درمقابل فشار و حرارت پنبه نسوز( ازبست) يك ماده معدنى است كه نقطه ذوب ان ١٥٥٠ درجه سانتى گراد است