پویا قطعه بادوام

واشر آلات تی اس پی

آدرس:

تهران – شهرک صنعتی خاوران – سایت فلزتراش – بلوک ۱۰۹ – پلاک ۵

تلفن :

۳۳۲۸۰۶۲۰-۳۳۲۸۰۶۵۰

همراه:

۰۹۱۲۲۷۹۹۵۱۹ مدیر بازرگانی (مهدی جوهری)