توضیحات و ویژگی ها

مرحله اول :

مشاهده محصول

مرحله دوم:

اضافه کردن به سبد خرید (سبز رنگ شدن)

مرحله سوم:

نمایش سبد خرید و انتخاب اتمام خرید

مرحله پایانی:

تکمیل اطلاعات خریدار و انتخاب ثبت سفارش